Menu

June 2014 - Recetat e Cekës

Përpeq i zbuluar

Përbëresit Udhëzime

View Full  

Cordon Bleu

Përbëresit Udhëzime

View Full  

Koktej Martini

Përbëresit Udhëzime

View Full  

Koktej Martini

Përbëresit Udhëzime

View Full  

Biftek me lakër me fleta

Përbëresit Udhëzime

View Full  

Torta “Sacher”

Përbëresit Glazura Udhëzime Glazura

View Full  

Vezë me spinaq

Përbëresit Udhëzime

View Full  

Roladë me gjoks viçi

Përbëresit Yçi Udhëzime

View Full  

Gjizë me ajvar

Përbëresit Udhëzime

View Full